Нові грані

НОВІ  ГРАНІ

Було порушене питання, коли життя припиняється із законної точки зору? З Лондона пишуть: «Коли людина померла. Коли, після зупинки серця і дихання, треба вважати, що життя покинуло людське тіло».

Дивний епізод із п’ятдесятирічним садівником з Арлею, Джоном Пекерінгом, який зараз видужує після операції, коли серце і дихання його вже зупинилися на п'ять хвилин,  призвів до цілої революції у медичному світі.

Випадок із Джоном Пекерінгом спростував вказівки медичних довідників. Усі присутні при його операції, згідно зі свідченням лікарів, упевнилися в його смерті.

Кожен лікар, звичайно, засвідчив би смерть при повній відсутності пульсу, дихання і сердечних рефлексів, як було у випадку із Пекерінгом.

«Принципи і практика лікарської юриспруденції» Телера говорять:

«Якщо ніякого звуку і серцебиття не виявлено протягом п'яти хвилин, в періоді, який у п'ятдесят разів більший, ніж вимагається для спостереження, то смерть треба вважати безперечною».

«Є усі підстави вважати, що коли серце абсолютно перестає битися за період, довший однієї хвилини, то смерть вже безперечна. Ті ж спостереження стосуються і дихання».

Протиріччя, що виникли у випадку із Пекерінгом, означають, що довідники мають бути переглянуті. Вони були написані до відкриття адреналіну, цього життєдайного двигуна, який повертає людей до життя з того стану, який, за судженням медичних авторитетів, вже називався смертю.

Наслідки чималі, і їх навіть важко передбачити. Передусім родичі тепер вимагатимуть подальших дій від своїх лікарів у випадках гаданої смерті.

Виникають і питання в області громадськості та законів. Наприклад, як бути із заповітом у такій справі, як випадок Пекерінга. Чи можуть  бути витребувані страхові премії? Чи може бути розірваний шлюб при такій смерті?

Звичайно, окрім цих виникаючих питань, може бути перелічено і багато інших, не менш значних. Взагалі момент так званої смерті стає надзвичайно умовним і дійсно підлягає перегляду.

Так, наприклад, повідомлявся випадок, коли вже сповіщена під гіпнозом неминуча смерть була значно відстрочена. Подібним чином  передають, що ніби умовно померлий, під  впливом навіювання, вимовляв якісь слова. Напевно, хтось скаже, що це неможливо. Але ж подібно укладач широко вживаного довідника вважав, що вищезгаданий із Лондона випадок теж мав би бути визнаний остаточною смертю.

Не повертатимемося до усіх помилкових або нікчемних домислів, які свого часу вводили людство в оману. Можна згадати, як свого часу опорочували досліди з силою пари, з електрикою і з багатьма явищами, що стали зараз загальновідомими навіть в початкових школах. Можна лише пошкодувати, що так само як тепер, так і в минулі дні, очевидно, переважало заперечування і багато чого утруднювалося цим руйнівним ричанням.

Багато разів доводилося радити людям вести щоденники або записи, щоб вносити достовірні факти, про які вони дізналися. Подібно, як метеорологічні спостереження мають проводитися повсюди і невідступно, так само і багато інших фактів має бути відмічено в усій їхній незвичності.

Доводилося читати про народження четверні і навіть шестерні. Факт сам по собі незвичайний. Але коли і такі факти нашаровуються, то спостереження над ними можуть бути дуже повчальні.

Взагалі без всяких заперечень треба навчитися пильно вдивлятися в дійсність. Коли боязкі люди вигукують: «Це неможливо»!, то до таких негативних вигуків треба ставитися більш ніж обачно. Всі ті нові грані, які самі стукаються в побут сучасного людства, мають бути пізнані і, передусім, на благо.

Навіть коли говориться про нові грані, то чи можемо ми стверджувати, що вони нові і що вони грані? Хто візьме на себе зухвалість наполягати, що це ж саме не було вже колись відоме? Можливо, забута та мова, якою ці факти вимовлялися; але ніхто не скаже, що по суті своїй вони були невідомі.

Радісно помічати, як пізнання минулого, а в той же час прогнози можливостей розширюються і поглиблюються. Достовірний запис допитливого обивателя може принести численну користь, знищуючи забобони і невігластво та підкріплюючи істинних допитливих дослідників.

14 березня 1935 р.

Пекін